Actualitat

Arxiu del 2017

Subministrament Immediat d'Informació del IVA (SII)

El dia 1 de juliol de 2017 entrarà en funcionament el SII, un nou sistema de portar els llibres registre de l'Impost sobre el Valor Afegit a través de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària, mitjançant el subministrament electrònic dels llibres registre de facturació, i que serà obligatòriament aplicable als subjectes passius que tenen obligació de presentar les autoliquidacions d'IVA mensualment, és a dir, a les grans empreses, als inscrits al REDEME o Registre de Devolució Mensual i als grups d'IVA. També es preveu que sigui d'aplicació a tots aquells subjectes passius que voluntàriament així ho decideixin.

Tributació de les devolucions derivades de clàusules sòl

Dissabte passat, 21 de gener, es va publicar al BOE el Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, en el qual es regula la via extrajudicial per resoldre, de forma ràpida i senzilla, les reclamacions dels consumidors derivades de les últimes sentències judicials. Això ens porta, a continuació, a analitzar el tractament fiscal que rebran aquestes devolucions derivades de les clàusules sòl en cas de fer-se efectives.

Arxiu

Butlletí

Tot el que necessites saber en un email cada mes.

*Consulta nuestra política de protección de datos