Actualitat

Transmissions Patrimonials en Lloguers

Transmissions Patrimonials en Lloguers

Encara que moltes vegades ho oblidem, els arrendaments d'habitatge estan subjectes a Impost sobre Transmissions Patrimonials, i últimament algunes comunitats autònomes estan reclamant aquest impost.

Cal tenir en compte que els arrendaments de locals, naus, despatxos o places d'aparcament estan subjectes a l'IVA, pel que no tributen per l'Impost sobre Transmissions Patrimonials en existir incompatibilitat entre ambdós impostos. No obstant això, l'arrendament d'habitatges està exempt d'IVA, per la qual cosa sí queda subjecte a ITP, corrent aquest impost a càrrec del llogater.

Aquest impost es calcula prenent com a base la renda a pagar durant tota la durada del contracte o, si no sis anys, multiplicat per les tarifes recollides a aquest efecte en la llei.

Cal no oblidar que en cas d'una pròrroga del contracte, cal liquidar aquest impost novament.

Com ja hem dit, l'impost l’ha de liquidar el llogater, però en cas que no sigui així i l'Administració ho reclami i es declari el llogater insolvent, la liquidació es notificarà al propietari.

Ets llogater d'un habitatge, no has liquidat l'Impost i vols saber com esmenar o quines repercussions pot tenir? Ets propietari i has rebut una liquidació per un llogater insolvent i vols assessorar-te sobre com procedir? Quedem a la teva disposició per a aquestes o qualssevol altres dubtes que et puguin sorgir.

Arxiu

Butlletí

Tot el que necessites saber en un email cada mes.

*Consulta nuestra política de protección de datos