Actualitat

Donació de participacions de l'empresa familiar

Ja has fet els 65 anys però encara desenvolupes funcions directives a la teva empresa. T'estàs plantejant deixar de fer-ho i donar les teves participacions als teus fills.

Doncs bé, pot ser interessant que sàpigues que sota aquest escenari podria donar-se el cas que la donació gaudís dels anomenats "incentius d'empresa familiar", i en conseqüència la despesa fiscal seria mínima, tant en el moment de la donació com en el moment de la posterior liquidació d'herència, ja que en l'Impost sobre Successions els teus fills podrien gaudir d'una reducció del 95%.

Ara bé, tot i que t'has plantejat aquesta possibilitat, no l'has dut a terme perquè això suposaria retallar els teus ingressos. Saps que podria existir una alternativa que et permetés seguir cobrant dividends?

Tot i que sempre és necessari un estudi previ de cada cas, es podria optar per fer una donació als fills de la nua propietat de les participacions i reservar l'usdefruit, de totes o de part d'elles. D'aquesta manera podries seguir cobrant els dividends que es repartissin i la donació també gaudiria dels incentius anteriorment esmentats. En aquest cas, els teus fills tributarien en el moment de la donació pel valor de la nua propietat de les participacions, aplicant així mateix la reducció del 95% abans indicada, i un cop es produís la successió total, tributarien llavors per la part del valor de les participacions que no va tributar en el moment de la donació, operació denominada consolidació del domini. El càlcul del valor de l'usdefruit es fa en base a una fórmula establerta mitjançant normativa.

No obstant això, pot passar que entre la donació i la herència la societat hagi generat beneficis que no s'hagin distribuït i que hagin quedat acumulats com a reserves. Això podria portar els teus fills a l'obligació de declarar en la teva herència la part d'aquestes reserves que et corresponguin, sense que sigui aplicable la reducció del 95%, ja que la llei concedeix a l'usufructuari aquest augment de valor. Perquè això no succeeixi, es pot planificar prèviament l'operació de manera que eviti aquesta tributació.

Per a qualsevol dubte, aclariment o ampliació de la informació anterior contacta amb el nostre despatx i estarem encantats d'atendre't personalment.

Arxiu

Butlletí

Tot el que necessites saber en un email cada mes.

*Consulta nuestra política de protección de datos