Actualitat

Registre d'una marca o nom comercial

El registre d'una marca o nom comercial és un tema que moltes vegades passa inadvertit o no es té en compte per part dels empresaris i que pot arribar a ser de vital importància per evitar situacions de competència i per crear una imatge sòlida i distintiva davant de tercers.

Segons la definició que fa la mateixa Oficina Espanyola de Patents i Marques, s'entén per marca "tot signe susceptible de representació gràfica que serveix per distingir en el mercat els productes o serveis d'una empresa dels productes o serveis idèntics o similars de les altres empreses competidores."

És per això que registrar una marca serveix per indicar als consumidors l'origen empresarial dels nostres productes i serveis, perquè amb això tinguin informació de la qualitat constant de tots els que s'ofereixen sota una mateixa marca, o el que és el mateix, s'individualitzen els productes i serveis per a realitzar i reforçar la funció publicitària.

Tota persona natural o jurídica pot registrar una marca, escollint si només vol que aquest registre tingui validesa a Espanya, en l'àmbit comunitari o en altres països estrangers, i haurà de decidir per a quina classe o classes de les 45 amb què compta la classificació internacional de productes i serveis vol que tingui efecte.

Es pot registrar com a marca qualsevol signe denominatiu o paraula, gràfics, un mixt dels dos anteriors o fins i tot formes tridimensionals com els envasos o sons que siguin susceptibles de representació gràfica. Cal puntualitzar aquí que hi ha una sèrie de prohibicions relatives als signes que no es poden registrar, com ara signes que descriguin els productes o serveis, signes genèrics, indicadors de procedència geogràfica, enganyosos o contraris a l'ordre públic, entre altres.

Aquest registre s'ha de fer davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i té una validesa de 10 anys, renovable per períodes iguals de manera indefinida. Cal destacar aquí que és un procés que consta de diverses fases i que pot trigar al voltant de 6 mesos o fins i tot més.

Al nostre despatx comptem amb un departament especialitzat en Propietat Intel·lectual i Industrial i Noves Tecnologies el qual podrà resoldre tots els vostres dubtes al respecte i ajudar-vos en el procés de registre de les vostres marques o noms comercials. Contacta amb nosaltres via correu electrònic o telefònicament i estarem encantats d'atendre't.

Arxiu

Butlletí

Tot el que necessites saber en un email cada mes.

*Consulta nuestra política de protección de datos