Actualitat

Canvis en la Signatura Electrònica

Amb motiu de l'entrada en vigor de la nova normativa europea sobre identificació digital i signatura electrònica (Reglament UE nº 910/2014 de 23 de juliol de 2014), s'han introduït novetats que, a curt termini, incideixen directament en els certificats de les persones jurídiques que, si bé mantindran la seva vigència fins a la seva caducitat o revocació, seran substituïts per un nou certificat de representant.

Per tant, a partir de l'1 juliol 2016 s'han d'obtenir els nous certificats de representant, actuant de la manera següent:

Si és administrador únic o solidari:

Si disposa de certificat electrònic de persona física expedit per la FNMT o DNI electrònic, no serà necessari personar-se en les en les oficines de registre ni aportar cap documentació, sempre que les seves facultats de representació estiguin vigents.

Per sol·licitar el certificat ho podrà fer a través de la pàgina web de CERES sent el seu cost de 24 Euros (impostos no inclosos) que haurà d'abonar amb targeta de crèdit / dèbit.

En altres casos:

Si no és administrador únic o solidari, o si no pot identificar-se en la pàgina web o si no ha tingut èxit en el procés descrit en el paràgraf anterior, cal anar a una oficina de registre, com ara les de l'Agència Tributària, per obtenir el certificat de representant, amb la nota simple informativa sol·licitada prèviament en el Registre Mercantil i el Codi de Sol·licitud del certificat FNMT, obtingut en la web anteriorment esmentada.

En aquest cas l'obtenció tindrà un cost de 14 euros que també s'haurà d'abonar amb targeta de crèdit / dèbit.

El certificat tindrà en ambdós casos una validesa de 2 anys.

Al nostre despatx quedem a la seva disposició per ampliar aquesta informació, resoldre qualsevol dubte referent a això o realitzar els tràmits que pugui necessitar.

Arxiu

Butlletí

Tot el que necessites saber en un email cada mes.

*Consulta nuestra política de protección de datos