Actualitat

Subministrament Immediat d'Informació del IVA (SII)

El dia 1 de juliol de 2017 entrarà en funcionament el SII, un nou sistema de portar els llibres registre de l'Impost sobre el Valor Afegit a través de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària, mitjançant el subministrament electrònic dels llibres registre de facturació, i que serà obligatòriament aplicable als subjectes passius que tenen obligació de presentar les autoliquidacions d'IVA mensualment, és a dir, a les grans empreses, als inscrits al REDEME o Registre de Devolució Mensual i als grups d'IVA. També es preveu que sigui d'aplicació a tots aquells subjectes passius que voluntàriament així ho decideixin. 

Mitjançant la publicació al BOE el dia 15 de maig de l'Ordre HPF/417/2017, es determinen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la confecció dels llibres registre de l'IVA a través de la Seu Electrònica. 

Així mateix, entre d'altres aspectes, a partir de l'1 de juliol s'amplien els terminis de presentació del model 303 per aquells inclosos en el SII, sent possible presentar la declaració-liquidació durant els primers 30 dies naturals del mes següent a la finalització del període de liquidació mensual ( o darrer dia del mes de febrer, en el cas de la declaració corresponent al mes de gener). 

Per qualsevol dubte al respecte que els pugui sorgir, posem a la seva disposició els nostres tècnics especialitzats per a que els puguin assessorar al respecte. No dubti en contactar amb nosaltres per a major informació. 

 

Arxiu

Butlletí

Tot el que necessites saber en un email cada mes.

*Consulta nuestra política de protección de datos