Consultoria Estratègica i de Desenvolupament de Negoci

Té com a objectiu el disseny, la implantació i l’acompanyament en el desenvolupament dels projectes que porten els nostres clients a millorar i assolir l’èxit en el seu negoci.

Inclou els següents serveis:

Estratègic

 • Revisió de la seva estratègia empresarial
 • Anàlisi de nous mercats potencials
 • Reestructuració global de l’empresa
 • Implantació de noves línies de negoci
 • Gestió del canvi i fusions/adquisicions
 • Recerca de socis
 • Assessorament en processos de negociació
 • El·laboració de quaderns de venda
 • Pertinença al consell d’administració

Negoci

 • Reestructuració de negoci/àrees
 • Recerca d’oportunitats i diversificació
 • Reestructuració del portfoli de productes i serveis
 • Disseny de plans de negoci i pressupostos
 • Implementació i control de plans i pressupostos
 • Professionalització d’àrees/equips
 • Conducció i formació d’equips directius

Gestió del canvi

 • Adeqüació dels instruments de gestió i control
 • Anàlisi dels processos i costos
 • Millora de la gestió operativa
 • Adeqüació de la gestió financera
 • Anàlisi i millora de la gestió dels RRHH
 • Reconducció de la gestió comercial
 • Interim management