Equip Humà

Josep Alió

Josep Alió

Àrea Tributària

Ramon Sans

Ramon Sans

Àrea Tributària

Antonio Jordà

Antonio Jordà

Àrea Jurídica i Laboral

Maria del Carme Esteban

Maria del Carme Esteban

Àrea Tributària

Eulàlia Roig

Eulàlia Roig

Àrea Tributària

Helena Domènech

Helena Domènech

Àrea Laboral

Joaquím Ferré

Joaquím Ferré

Àrea Tributària

Jordi Casadesús

Jordi Casadesús

Àrea Comptable i Tributària

Joan Navarro

Joan Navarro

Àrea Comptable i Tributària

Anna Llerena

Anna Llerena

Àrea Laboral

Juan Pablo Vizcaíno

Juan Pablo Vizcaíno

Àrea Jurídica

Arnau Cornadó

Arnau Cornadó

Àrea Jurídica