Equip Humà

Josep Alió

Josep Alió

Àrea Tributària

Ramon Sans

Ramon Sans

Àrea Tributària

Antonio Jordà

Antonio Jordà

Àrea Jurídica i Laboral

Maria del Carme Esteban

Maria del Carme Esteban

Àrea Tributària

Helena Domènech

Helena Domènech

Àrea Laboral

Marina Barranco

Marina Barranco

Àrea Tributària

Jordi Casadesús

Jordi Casadesús

Àrea Tributària

Joan Navarro

Joan Navarro

Àrea Comptable i Tributària

Anna Llerena

Anna Llerena

Àrea Laboral

Jaume Martín

Jaume Martín

Àrea Laboral

Josep M. Comas

Josep M. Comas

Àrea Jurídica

Josep M. Español

Josep M. Español

Àrea Jurídica

Fernando Huidobro

Fernando Huidobro

Àrea Jurídica

Arnau Cornadó

Arnau Cornadó

Àrea Jurídica