Àrea Immobiliària

Alió & Sans ofereix serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries relatives a operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i dels drets corresponents.

Es disposa a l’efecte amb el recolzament de les altres àrees del Despatx, especialment la jurídica i la tributària.

També s’ofereix assessorament respecte a patrimonis immobiliaris, amb la finalitat d’optimitzar el seu rendiment i facilitar oportunitats d’inversió.