Llicències i Medi Ambient

Assessorament en la legalització d'empreses amb motiu d'obertura, canvi de nom, trasllat, ampliació, etc., incloent la tramitació de permisos i tot tipus de gestions davant ajuntaments i dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, amb formalització, en el seu cas, de projectes tècnics, memòries i plànols. Sol·licitud d'autoritzacions i permisos ambientals, i d'autoritzacions especials per la matèria: espectacles públics, protecció d'incendis, etc.

Assessorament legal en matèria mediambiental: aigua, residus, sorolls, i energia. Gestió i resolució de conflictes mediambientals. Recerca i tramitació de línies d'ajut. Projectes en el marc de programes d'energia renovables. Programes que potenciïn l'estratègia d'estalvi i eficiència energètica.