Nota Legal

D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), ASSESSORIA ALIÓ & SANS SL manifesta que el domini aliosans.com es propietat de ASSESSORIA ALIÓ & SANS SL, amb CIF B-43487412, i amb domicili a Rambla Nova 32, 43004 Tarragona, i correu electrònic aliosans@aliosans.com.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de ASSESSORIA ALIÓ & SANS SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l'esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de ASSESSORIA ALIÓ & SANS SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

ASSESSORIA ALIÓ & SANS SL es reserva el dret a modificar el contingut de la seva pàgina web sense previ avís.

Protecció de dades personals

Per a accedir a alguns dels serveis que ASSESSORIA ALIÓ & SANS SL ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari o per correu electrònic, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de ASSESSORIA ALIÓ & SANS SL amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web.

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: aliosans@aliosans.com

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Propietat i intel·lectual

Aquesta web és propietat de ASSESSORIA ALIÓ & SANS SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.