Prevenció del Blanqueig de Capitals

Assessorament en el compliment de les obligacions contingudes en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme:

  • Creació de l’Òrgan de Control Intern per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals
  • Tramitació de procediments davant el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya (SEPBLAC)
  • Confecció de Manuals que continguin les mesures internes de l’empresa en matèria de prevenció de blanqueig de capitals