Àrea Tributària

Aquesta és la principal parcel·la de treball del despatx i l'origen del seu naixement i creixement posterior.

Comprèn des de la consultoria en tot tipus d'impostos i tributs, fins a la complimentació i gestió de totes aquelles declaracions i tràmits vinculats amb aquesta àrea. També es compta amb una gran experiència en la representació i assistència davant la Inspecció d'Hisenda i en procediments davant els Tribunals de Justícia.

A més de la planificació d'estratègies fiscals per l'exercici, un aspecte rellevant d'aquesta àrea és el de l'estudi i pràctica de reorganitzacions de grups empresarials per a la seva optimització fiscal (societats capçaleres o holdings), traspàs generacional de l'empresa familiar i fiscalitat de la successió, i totes aquelles actuacions que s'enquadren dins el marc previst en el règim especial de les fusions, escissions, aportacions d'actius i bescanvi de valors.

Comptem amb una Àrea especialitzada en Fiscalitat Internacional, oferint així mateix una completa assistència en l'aplicació pràctica de la normativa d'operacions vinculades, tot formalitzant els documents legalment requerits.

En la nostra qualitat d'assessors fiscals, vam ser membres fundadors, el 1967, de l'Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), associació d'estudi d'àmbit nacional, que integra exclusivament Titulats Universitaris Col·legiats, experts en la matèria, i dedicats a l'exercici lliure de l'assessorament tributari, essent de màxima utilitat per a la pràctica pel professional, tant en les seves diverses col·leccions i publicacions com en les diferents reunions i cursos de formació i actualització. En l'àmbit internacional, AEDAF és membre de ple dret de la Confederació Fiscal Europea (CFE), òrgan consultiu en matèria tributària de la Unió Europea (UE), i punt de trobada dels professionals de tota Europa.